Cô dâu đen và cô dâu trắng
Cô dâu đen và cô dâu trắng

★ ★ ★ ★ ★

Sự tích hoa Phong Lan
Sự tích hoa Phong Lan

★ ★ ★ ★ ★

Ba cây cổ thụ và điều ước
Ba cây cổ thụ và điều ước

★ ★ ★ ★ ★

Hoàng tử lừa
Hoàng tử lừa

★ ★ ★ ★ ★

Con bướm
Con bướm

★ ★ ★ ★ ★

Đám cưới chị Cáo
Đám cưới chị Cáo

★ ★ ★ ★ ★

Cô kéo sợi lười biếng
Cô kéo sợi lười biếng

★ ★ ★ ★ ★

Chú lính chì dũng cảm
Chú lính chì dũng cảm

★ ★ ★ ★ ★

Chiếc kim thô
Chiếc kim thô

★ ★ ★ ★ ★

Hoàng tử và công chúa
Hoàng tử và công chúa

★ ★ ★ ★ ★

Nàng công chúa tham lam
Nàng công chúa tham lam

★ ★ ★ ★ ★

Chàng rể tương lai
Chàng rể tương lai

★ ★ ★ ★ ★

Ba bà kéo sợi
Ba bà kéo sợi

★ ★ ★ ★ ★

Cô bé tí hon
Cô bé tí hon

★ ★ ★ ★ ★

Con chim họa mi
Con chim họa mi

★ ★ ★ ★ ★

Sự tích chim Kền Kền
Sự tích chim Kền Kền

★ ★ ★ ★ ★

Hai chú tí hon
Hai chú tí hon

★ ★ ★ ★ ★

Bạch Tuyết và Hồng Hoa
Bạch Tuyết và Hồng Hoa

★ ★ ★ ★ ★

Con chim khách mầu nhiệm
Con chim khách mầu nhiệm

★ ★ ★ ★ ★

Sự tích bát tiên
Sự tích bát tiên

★ ★ ★ ★ ★

Con chim vàng
Con chim vàng

★ ★ ★ ★ ★

Sự tích con sư tử
Sự tích con sư tử

★ ★ ★ ★ ★

Nàng công chúa bán than
Nàng công chúa bán than

★ ★ ★ ★ ★

Sự tích hoa Tử Đinh Hương Ba Tư
Sự tích hoa Tử Đinh Hương Ba Tư

★ ★ ★ ★ ★