Hot

 Kiếm Phá Thương Khung
Kiếm Phá Thương Khung

★ ★ ★ ★ ★

Thư Kiếm Trường An
Thư Kiếm Trường An

★ ★ ★ ★ ★

Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ

★ ★ ★ ★ ★

Ăn Em Ăn Tới Nghiện
Ăn Em Ăn Tới Nghiện

★ ★ ★ ★ ★

Chỉ Là Yêu Thôi
Chỉ Là Yêu Thôi

★ ★ ★ ★ ★

Em Gái Dễ Bắt Nạt
Em Gái Dễ Bắt Nạt

★ ★ ★ ★ ★

Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra
Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra

★ ★ ★ ★ ★

Chương mới

Kiếm Phá Thương Khung Chương 5: Kiếm gỗ thanh phong vào ngày 26/04/2018
Nhất Kiếm Tam Ưng Chương 8 vào ngày 24/04/2018
Cầm Thú Đại Chiến Chương 9 vào ngày 23/04/2018
Thư Kiếm Trường An Chương 389: Đao này làm ranh giới vào ngày 22/04/2018
Không Cần Đến Trêu Chọc Ta Chương 5: Học viên quý tộc vào ngày 20/04/2018
Đào Yêu Chương 5: Ngọn đèn nhỏ tàn lụi vào ngày 20/04/2018
Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng Chương 11: Biến cố bất ngờ vào ngày 20/04/2018
Ăn Em Ăn Tới Nghiện Chương 1 vào ngày 20/04/2018
Mẹ Đơn Thân Chương 1: Tuổi thơ tôi vào ngày 20/04/2018
Cưới Lâu Sẽ Hợp Chương 21: Chung sống (01) vào ngày 19/04/2018
Chỉ Là Yêu Thôi Chương 4 vào ngày 19/04/2018
U Lan Chương 2 vào ngày 18/04/2018
Em Gái Dễ Bắt Nạt Chương 7 vào ngày 18/04/2018
Mị Cốt Thiên Thành Chương 11: Sóng ngầm bắt đầu khởi động vào ngày 18/04/2018
Yêu Không Lối Thoát Chương 58 vào ngày 17/04/2018
Bà Xã Chớ Giở Trò Chương 1 vào ngày 17/04/2018
Mị Hương Chương 56: Tình ngữ vào ngày 17/04/2018
Cô Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc Chương 20 vào ngày 15/04/2018
Vân Cơ Chương 8 vào ngày 14/04/2018
Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng Chương 44 vào ngày 13/04/2018
Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi Chương 2: Nhẫn Trái Tim Đen, Ám Chỉ Anh Không Yêu Em vào ngày 13/04/2018
Không Thể Ngừng Yêu Chương 9 vào ngày 12/04/2018
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi Chương 36: Quyến rũ đêm khuya vào ngày 11/04/2018
Yêu Chương 2 vào ngày 11/04/2018
Tóm Lấy Anh Giúp Việc Chương 16: Mang cơm đi làm vào ngày 11/04/2018
Cấp Trên Muốn Cưới Tôi Chương 3 vào ngày 10/04/2018
Tha Thứ Cho Anh Mãi Mãi Chương 17 vào ngày 10/04/2018
Ngũ Long Tuyệt Mệnh Chương 17: Thoát khỏi khổ luyện thất - Trước mắt tìm nhị tiên vào ngày 10/04/2018
Cường Gian Chương 27: Phiên ngoại : Cá Tháng Tư vào ngày 10/04/2018
Kim Cương Tình Nhân Chương 1 vào ngày 10/04/2018

Đã hoàn thành

Nhất Kiếm Tam Ưng
Nhất Kiếm Tam Ưng

★ ★ ★ ★ ★

Cầm Thú Đại Chiến
Cầm Thú Đại Chiến

★ ★ ★ ★ ★

Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
Không Cần Đến Trêu Chọc Ta

★ ★ ★ ★ ★

Đào Yêu
Đào Yêu

★ ★ ★ ★ ★

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

★ ★ ★ ★ ★

Ăn Em Ăn Tới Nghiện
Ăn Em Ăn Tới Nghiện

★ ★ ★ ★ ★

U Lan
U Lan

★ ★ ★ ★ ★

Mị Cốt Thiên Thành
Mị Cốt Thiên Thành

★ ★ ★ ★ ★

Em Gái Dễ Bắt Nạt
Em Gái Dễ Bắt Nạt

★ ★ ★ ★ ★

Yêu Không Lối Thoát
Yêu Không Lối Thoát

★ ★ ★ ★ ★

Bà Xã Chớ Giở Trò
Bà Xã Chớ Giở Trò

★ ★ ★ ★ ★

Mị Hương
Mị Hương

★ ★ ★ ★ ★

Em Muốn Làm Vợ Của Anh
Em Muốn Làm Vợ Của Anh

★ ★ ★ ★ ★

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

★ ★ ★ ★ ★

Tuyển tập Vova
Tuyển tập Vova

★ ★ ★ ★ ★

Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi
Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

★ ★ ★ ★ ★

Không Thể Ngừng Yêu
Không Thể Ngừng Yêu

★ ★ ★ ★ ★