Hot

Yêu hay là không
Yêu hay là không

★ ★ ★ ★ ★ Xem: 906

Tình tay ba
Tình tay ba

★ ★ ★ ★ ★ Xem: 865

Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh
Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh

★ ★ ★ ★ ★ Xem: 666

Phong Vân
Phong Vân

★ ★ ★ ★ ★ Xem: 663

Cậu bé Tích Chu
Cậu bé Tích Chu

★ ★ ★ ★ ★ Xem: 499

Đại Ác Nhân
Đại Ác Nhân

★ ★ ★ ★ ★ Xem: 370

Top Rate

 • ★ ★ ★ ★ ★

  663 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  540 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1050 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  283 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1072 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  2499 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  906 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  480 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  221 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  205 lượt xem
 • Đọc nhiều

 • ★ ★ ★ ★ ★

  2499 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1739 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1553 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1219 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1158 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1150 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1097 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1072 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1050 lượt xem
 • ★ ★ ★ ★ ★

  1002 lượt xem
 • Đã hoàn thành

  Cốt cách mỹ nhân
  Cốt cách mỹ nhân

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 1.739

  Bất Tử Thần Long
  Bất Tử Thần Long

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 1.002

  Tình tay ba
  Tình tay ba

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 865

  Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh
  Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 666

  Phong Vân
  Phong Vân

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 663

  Tấm Cám
  Tấm Cám

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 589

  Đêm nay ngủ cùng ai
  Đêm nay ngủ cùng ai

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 540

  Muốn Ôm Em Như Bây Giờ
  Muốn Ôm Em Như Bây Giờ

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 499

  Cậu bé Tích Chu
  Cậu bé Tích Chu

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 499

  Chàng cóc
  Chàng cóc

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 318

  Anh học trò và ba con quỷ
  Anh học trò và ba con quỷ

  ★ ★ ★ ★ ★ Xem: 306